Tuesday, August 17, 2010

निरागस प्रेम

One more poem I liked on another friends blog, http://rajanibhadale.blogspot.com/


एक निरागस प्रेम
काळत-नकाळात केलेल प्रेम
अडीच अक्षरसाठी झालेली जीवाची घालमेल!!!!

मनाच्या हलव्या कोपर्‍यात दडणारे
स्वप्नांच्या गोडी-गुलाबी दुनियेत फिरणारे
धबधब्या सारखे आंगवर शहरा आणणारे
सदा बहरणारे माझे-तुझे प्रेम!!!!!!!!!!!!

रतरणीच्यासुंगन्धप्रमाणे दरवळणारा तुझा सुवास
क्षणभर का होईना सुखवणारा तुझा सहवास
हृदयात कालवा-कालव् करणारे आन्
ओठांवर येताच गप्पा बसणारे निशब्द प्रेम!!!!!!!!

No comments: