Tuesday, August 17, 2010

lagna

Even this poem is from my friend, Rajani's blog:

लग्ना मॅहणजे एक सुंदर स्वपन


एक अटूत बंधन

दोन जीवांचे मिलन

नात्यांची नाजूक वीण

त्यावर विश्वासाचा घट्टा खांब


नवीन चाहूल,नवीन प्रवास

मैत्रीच्यारेशीम गाठीची सोबत

सामंजस्याचं खतपाणी

सुख-दुख चा चढ उतार


प्रेमाचा वर्षाव आन् मायेची पाखर

विचारांची देवाण-घेवाण

जणू एक जुळवाजुळवाच

No comments: